1. Voor iedere wedstrijd dient er bij inschrijving de inlegsom van 10 euro betaald te worden.

   

 2. De trekking gebeurt om 12u30.

 3. Er wordt gevistvan 14u00 tot 16u00 en van 16u30 tot 19u00 in 4 sectoren.

   

 4. Alle vissers worden geacht op het hen toegekend nummer te vissen, recht voor zich, zonder hun medevissers te hinderen.

  Er mag in de kant gevist worden met topset.

   

 5. Hengellengte: Maximum 11m

 6. Draadlengte: Maximum 5m

 7. Haak: beperkt tot nr. 12  met pallet – maximum opening 6 mm

   

 8. Pulla’s (fighting kits) zijn ten strengste verboden.

   

 9. Voeder: Er wordt gevoederd ENKEL met KORRELS die aangekocht moeten worden aan de vijver. Er is geen beperking op de hoeveelheid.

   

 10. Cuppen is toegelaten.

   

 11. Alles is aan de haak toegelaten behalve: gekleurde maden, boilies, bol en brood.

   

 12. Iedere visser maakt gebruik van twee leefnetten : één voor de karper en één voor de rest.(brasem,zeelt,bliek) Het maximaal toegestane gewicht per leefnet bedraagt  20kg.  Alles wat erover is wordt niet meegerekend.

   

 13. Iedere vis groter dan 15 cm die gevangen wordt door middel van een schepnet, dient onthaakt te worden in een emmer of bak met water en daarna voorzichtig met de kop naar beneden in het leefnet worden gezet. Een vod of andere hulpmiddelen (droog of nat) om de vis vast te grijpen zijn ten strengste verboden. Te grote vis wordt op het gras of op een karpermat onthaakt.

   

 14. Bij het beëindigen van de vissing is er nog 1 fluitsignaal. Zowel om 16h00 als om 19h00. Alle lijnen moeten dan uit het water ! Personen die op dat moment nog een vis aan de haak hebben, krijgen nog 10 minuten extra om hun vis af te werken, mits verwittigen van hun buurman of buurvrouw.

   

 15. Klachten dienen tijdens de wedstrijd gemeld te worden bij één van de bestuursleden. Niet na de wedstrijd.

 

 1. Korrels, die niet aan de vijver aangekocht zijn, zijn ten strengste verboden. Men mag dus met geen andere korrel de vijver betreden.

 

 1. De inrichters zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

   

   

  Met Sportieve Groeten,

  Het bestuur van de Markvissers