Reglement Open Wedstrijden 2021

 1. Nummertrekking gebeurt om 07u15.

 2. Er wordt gevist in twee reeksen : van 8u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00.

 3. De koppels worden verdeeld in sectoren. De totaliteit van de punten van de twee reeksen van elk koppel, verdeeld in sectoren, bepalen de uitslag. 

 4. 1e Signaal = aanvang wedstrijd

           2e signaal = einde 1ste deel van de wedstrijd, lijn onmiddellijk uit het water

           (personen die op dat moment nog een vis aan de haak hebben krijgen 10 minuten

            extra om die vis af te werken).

           3e signaal = einde van de 10 minuten

           4e signaal = start tweede deel van de wedstrijd

           5e signaal = einde 2de  deel van de wedstrijd, lijn onmiddellijk uit het water

           (personen die op dat moment nog een vis aan de haak hebben krijgen 10 minuten

            extra om die vis af te werken).

           6e signaal = einde van de 10 minuten

 1. Alle vissers worden geacht op het hen toegekende nummer te vissen, recht voor zich, zonder hun medevissers te hinderen.

  Er mag in de kant gevist worden zowel links als rechts op topsetlengte. (± 3 meter)

 2. De brug wordt afgesloten tijdens de wedstrijd.

 3. Hengellengte: Max. 10m Draadlengte: Max. 5m (van top tot aan de haak)

 4. Haak (maximum  6,00 mm) zonder weerhaak.

 5. Gevlochten draad is ten strengste verboden.  Pulla/fighting kits zijn toegelaten.

 6. Cuppen is toegelaten eventueel met 2de lijn.

 7. Er wordt ENKEL gevoederd met KORRELS die aangekocht moeten worden aan de vijver. Andere korrels mogen niet aanwezig zijn in de omgeving van de visser.

 8. Alles is aan de haak toegelaten behalve: gekleurde maden, boilies, bol en brood.

  Mais en andere zaden zijn beperkt tot 1kg.

  Maden/casters maximum 2 liter per dag.

  Tubifex/boterzuur/voeder zijn verboden.

 9. Er worden aan de vijver nog enkel leefnetten gebruikt die eigendom zijn van de club. Gevangen brasem wordt in een afzonderlijk leefnet gezet. Maximum 20 kg per net. (meer blijft 20 kg)

 10. Het huurgeld is 1 euro per persoon of 2 euro per koppel. De leefnetten worden door de visser zelf afgehaald en teruggebracht op de voorziene plaats.

 11. Alle schepnetten dienen voor de wedstrijd aan de vijver ontsmet te worden in de voorziene kuip.

 12. Alle gevangen vis (groter dan 15 cm) dient onthaakt te worden in een emmer of bak met daarin minstens tien liter water.

 13. Bij het breken van een lijn tijdens het vissen, mag de vis binnengehaald worden op de visplaats en telt de vis mee bij de weging.

 14. Indien een visser vroegtijdig stopt mag de gevangen vis NIET EERDER teruggeplaatst worden dan na het einde van de wedstrijd, dit geldt ook voor de rest van de korrels, mais en de emmer met water, etc.

 15. Bij de weging dient 1 visser aanwezig te zijn bij de netten om de gevangen vis aan te bieden ter weging.

 16. Iedere visser houdt zijn plaats netjes. Lege flesjes worden teruggebracht naar de kantine.

 17. Resten van draad, haakjes, lood, blikjes enz… laat men niet achter aan de vijver.

 18. Een overtreding dient onmiddellijk gemeld te worden aan het bestuur die zal beslissen omtrent de juistheid en gevolgen van de klacht. (waarschuwing, declassering).

 19. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Iedere visser zorgt dan ook zelf voor voldoende doorgang voor de mensen die met drank willen rondkomen.

 20. De geldprijs dient persoonlijk afgehaald te worden, tenzij men om een geldige reden verhinderd is dit te doen.

   

Sportiviteit en vriendschap is ons streefdoel.

 

                                       “Het Bestuur van de Markvissers”