Reglement Open Wedstrijden 2020

Er wordt gevist in twee reeksen : van 8u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 17u00.

Alle vissers worden geacht op het hen toegekende nummer te vissen, recht voor zich, zonder hun medevissers te hinderen. Voorste deel van de vislijn niet in het water steken tijdens het vissen.

Er mag in de kant gevist worden met topset.

De trekking der plaatsnummers gebeurt om 07u00.

De koppels worden verdeeld in sectoren. De totaliteit van het gewicht van de twee reeksen van elk koppel, verdeeld in sectoren, bepalen de uitslag. 

 

Hengellengte: Max. 10m Draadlengte: Max. 5m (van top tot aan de haak)

Haak met pallet beperkt tot maximum  6,00 mm

Gevlochten draad en fighting kits zijn ten strengste verboden.

 

Voeder: Er wordt gevoederd ENKEL met KORRELS die aangekocht moeten worden aan de vijver. Er is geen beperking op de hoeveelheid.

Cuppen is toegelaten.

 

Alles is aan de haak toegelaten behalve: gekleurde maden, boilies, bol en brood.

 

Iedere visser maakt gebruik van twee leefnetten : één voor de karper en één voor de brasem. Het maximaal toegestane gewicht per leefnet bedraagt  20 kg.  Alles wat erover is wordt niet meegerekend.

Er worden aan de vijver nog enkel leefnetten gebruikt die eigendom zijn van de club.

Het huurgeld is 1 euro per persoon of 2 euro per koppel. De leefnetten worden door de visser zelf afgehaald en teruggebracht op de voorziene plaats. De leefnetten mogen ‘s middags  niet vroeger dan 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd in het water geplaatst worden.

    Alle schepnetten dienen voor de wedstrijd aan de vijver ontsmet te worden in de voorziene kuip.

Alle gevangen vis groter dan 15cm wordt door middel van een schepnet binnengehaald en alle gevangen vis dient onthaakt te worden in een emmer of bak met een inhoud van ten minstevijftienliter met daarin minstens tien liter water. De vis moet voorzichtig met de kop naar beneden in het leefnet worden gezet. Een vod of ander hulpmiddel (nat of droog) om de vis vast te grijpen zijn ten strengste verboden. Alle gevangen BAARS, enkel onthaken indien de haak in de lip zit, zoniet de draad afknippen.

Alle gevangen vis tijdens de wedstrijd moet ter weging aangeboden worden, zelfs indien de visser vroegtijdig stopt. Iedere gevangen vis aan eigen haak komt hiervoor in aanmerking. Bij het breken van een lijn tijdens het vissen, mag de vis binnengehaald worden op de visplaats en telt de vis mee bij de weging.

Bij de weging dient 1 visser van het koppel aanwezig te zijn en zal die persoonlijk instaan voor het overbrengen van de gevangen vis in het weegnet. Bij afwezigheid wordt de vis in het water gezet zonder weging.

Bij de start van de wedstrijd, zowel ’s morgens als ’s middags is er nog één fluitsignaal.

Bij het beëindigen van de vissing is er ook 1 fluitsignaal. Alle lijnen moeten dan uit het water! Personen die op dat moment nog een vis aan de haak hebben krijgen 10 minuten extra om die vis af te werken. Ze moeten wel hun buren verwittigen.

Alle vissers worden geacht hun visplaats rein te houden tijdens en na de visbeurt.

Elke overtreding van huidig reglement wordt bestraft met verwijzing naar de laatste plaats, onregelmatigheden dienen onmiddellijk worden gemeld aan de aangestelde verantwoordelijken. Laattijdige klachten worden niet meer aanvaard.

De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen

Aanwezigheid is vereist op de prijsuitreiking voor eventuele geldprijs !!!

 

                          Met Sportieve Groeten,   Het bestuur van de Markvissers